STRONA GŁÓWNA / Anamnesis / Indeksy numerów 1-26 / Indeks tematyczny
 
 
 
 

 

Indeks tematyczny "Anamnesis"
 (numery 1-26):

Indeks, który publikujemy poniżej, obejmuje wszystkie wydane dotychczas zeszyty naszego periodyku - łącznie z pierwszymi (1-7), rozprowadzanymi wyłącznie wśród członków Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Ze względu na nieco inną ich strukturę zestawienie tematyczne artykułów podane zostanie odrębnie i w nieco innej formie. Da się przy okazji zauważyć, że początkowo tytuł kwartalnika brzmiał nieco inaczej, niż znany obecnie. Zmiana z Hoc facite na Anamnesi wynikała z faktu istnienia już na włoskim rynku wydawniczym periodyku o wybranym pierwotnie tytule.

ZESTAWIENIE ANAMNESIS 1-7

Hoc facite 1 - 20 października 1994
Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

Bp Wacław Świerzawski - Instaurare omia in Christo - 1

Punkty kontaktowe - adresy - 2

Komisja Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa liturgicznego - 3

Informacje

Rzeczy dokonane - 5

Propozycje i zadania na przyszłość - 5

Kronika - 6

Odpowiedzi na pytania- 6

Ankieta dotycząca działalności Archidiecezjalnych i Diecezjalnych Komisji Do Spraw Liturgii w Kościele w Polsce - 7

Instrukcja Episkopatu Polski dotycząca fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii - projekt - 9

Prośba Komisji Episkopatu do spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego
 do biskupów diecezjalnych o przygotowanie duszpasterzy
 do wprowadzenia z życie odnowionego rytuału błogosławieństw - 13

Kard. J. Ch. Montini
 Liturgia jest centralnym problemem współczesnego duszpasterstwa - cytaty - 16

 

Anamnesis 2 - 2 grudnia 1994
Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

85 lat ruchu odnowy liturgicznej (1909-1994) - krótkie kalendarium - 1, 12

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w sprawie Mszy wotywnej o Miłosierdziu Bożym - 3

Teksty formularza Mszy świętej o Miłosierdziu Bożym - 3

Ks. Józef Sroka - Liturgia rzymska i inkulturacja - 4

Kard. Josef Ratzinger - Wokół liturgii po Vaticanum II - 4

Bp Wacław Świerzawski- Kalendarz liturgiczny w nowej formie - propozycja - 5

Ks. Bogusław Nadolski - De arte celebrandi - 6

Wskazania Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski dotyczące fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii - projekt II - 7

Projekt Instrukcji Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski dotyczącej ożywienia udziału wiernych w nieszporach - 9


Anamnesis 3 - 16 marca 1995
Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

Od Redakcji
O vere beata nox! - Pascha Chrystusa - misterium zbawienia Kościoła - 1

I. Dekrety Stolicy Apostolskiej
1. Druga Niedziela Wielkanocy
a) List Kongregacji ds. Kultu Bożego do Prymasa Polski - 3
b) List Prymasa Polski do Ojca Świętego - 4
Notizario - Biuletyn Komisji Liturgicznej Konferencji Episkopatu Włoch - 4
2. Zatwierdzenie tekstów liturgicznych dla formularzy polskich świętych - 4
a) Teksty liturgiczne o bł. Marii Angeli Truszkowskiej - 5
b) Teksty liturgiczne o bł. Stanisławie Kaźmierczyku - 7

II. Sprawozdanie z 57 posiedzenia Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego - 9
 Aneks do Sprawozdania - 9
1. Sprawa Podkomisji ds. Duszpasterstwa Służby Liturgicznej - 9
2. Postawa wiernych w czasie przyjmowania Komunii świętej - 10
 Ks. Stanisław Czerwik - Rys historii praktyki Kościoła - 10

III. Z czasopism liturgicznych
 Ks. Stefan Cichy - "Heiliger Dienst" 1/94, 2/94, 3/94 - 12

IV. Komunikaty
1. Realizacja Wskazań Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii - 14
a) w archidiecezji krakowskiej - 14
b) w archidiecezji lubelskiej - 15
c) w diecezji sandomierskiej - 15
2. 50 lat "La Maison-Dieu" - list Ojca Świętego - 16

V. Corrigenda
 Św. Hieronim Emiliani nie był kapłanem - list O. Franciszka Małaczyńskiego OSB - 17

VI. Teksty
 Ks. Karol Wojtyła - Katechumenat XX wieku - 18
 Ks. Stanisław Czerwik - Związek Katechizmu Kościoła Katolickiego z soborową Konstytucją o liturgii - 23

Na polskiej drodze w trzecie tysiąclecie
 Bł. bp Wincenty Kadłubek - "Bronią biskupa są łzy i modlitwa" - Kronika polska (fragment) - 24
 Henryk z Brzegu - List dedykacyjny do bł. Królowej Jadwigi (fragment) - przed Jubileuszem
 600-lecia Wydziału Teologicznego w Krakowie oraz 600-lecia śmierci bł. Jadwigi Królowej - 24


Anamnesis 4 - 17 czerwca 1995
Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

Od Redakcji
Veni, Sancte Spiritus! - 1, 24

I. Dekrety Stolicy Apostolskiej
 Dekret Kongregacji ds. kultu i Dyscypliny Sakramentów dotyczący nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w diecezjach polskich - 3
 Jeszcze w sprawie niedzieli Miłosierdzia Bożego - 3

II. Dokumenty Stolicy Apostolskiej (fragmenty dotyczące Świętej Liturgii)
1. Z Listu apostolskiego Jana Pawła II Tertio Millennio adveniente - 4
2. Z Listu apostolskiego Jana Pawła II Orientale lumen - 4

III. Informacje
1. W sprawie duszpasterstwa służby liturgicznej - 6
2. Posiedzenie Kom Posiedzenie Komj Episkopatu w Kamieniu Śląskim - 6
3. W Instytucie Liturgicznym w Krakowie - kurs licencjacki i studium Katechumenalne - 6

IV. Sprawa Wykładów z liturgiki
1. Liturgika i teologia liturgii na wydziałach teologicznych dla świeckich studentów teologii i sióstr zakonnych - 6
 Projekt ratio studiorum Katedry Liturgiki Instytutu Pastoralnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - 7
2. Wykłady z liturgiki i teologii w seminariach duchownych - 11
 Materiały dotyczące projektu odnowy wykładów z liturgiki i teologii liturgii w seminariach duchownych - 11

V. Kronika
1. Kongres Societas liturgica w Dublinie - 13
2. Rocznica śmierci biskupa Antona Hänggi, liturgisty szwajcarskiego - 13

VI. Aktualne problemy duszpasterstwa liturgicznego
1. Wprowadzać w diecezjach katechumenat - 14
2. Relacja o pewnym doświadczeniu z terenu rodzimego - 18

Aneks:
1. Folder ośrodka katechumenalnego Instytutu liturgicznego przy Wydziale Teologicznym papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie - 19
2. Folder Studium Katechumenalnego istniejącego przy tymże Instytucie - 21
3. Dopowiedzenia w sprawie kursu liturgicznego dla fotografów i kamerzystów - 23

Na polskiej drodze w trzecie tysiąclecie
 Święty Wojciech - biskup na wszystkie czasy. Patron jedności Europy - 24


Anamnesis 5 1 / 1995/96 - 1 grudnia 1995
Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

Od Redakcji
Ad te levavi animam meam, Deus meus - 1, 24

I. Dekrety Stolicy Świętej
Formularze liturgii Mszy świętej i liturgii uświęcenia czasu ku czci bł. Faustyny Kowalskiej - 3

II. Dokumenty Stolicy Apostolskiej
1. Z Encykliki Jana Pawła II Ut unum sint 8
2. Z Adhortacji Jana Pawła II Ecclesia in Africa 9
3. Ojciec Święty Jan Paweł II o kapłaństwie 9

III. Sprawozdanie z prac Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego - 10

IV. Aktualne problemy duszpasterstwa liturgicznego
1. Ks. Stanisław Czerwik
 Komentarz do "Wskazań Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i duszpasterstwa Liturgicznego dotyczących fotografowania i filmowania podczas celebracji liturgii" - 12
2. Koncerty w kościołach - wokół Instrukcji Kongregacji ds. Kultu Bożego - 17
3. Msze dla grup specjalnych - z Instrukcji Kongregacji ds. Kultu Bożego - 19
4. Niektóre dane o katechumenacie w Europie - 20

V. Informacje
1. Sprawa nowego Kalendarza Diecezji Polskich - 21
2. Najbliższe posiedzenie Komisji Episkopatu ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego - 21
3. Troska o śpiew kościelny. Pueri cantores - 23

VI. Ważne
 30 lat po zakończeniu Soboru - przed Jubileuszem 2000 - 22

Na polskiej drodze w trzecie tysiąclecie
 Ksiądz Rektor Konstanty Michalski - 24


Anamnesis 6 2 / 1995/96 - 7 lutego 1996
Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego

Od Redakcji
Humiliate capita vestra Deo. Wielki Post drogą ku paschalnej Eucharystii - 1, 23

I. Dekrety Stolicy Apostolskiej
 Matka Chrystusowa - Królową Rodziny - 3

II. Dokumenty Stolicy Apostolskiej
1. Z Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II Reconciliatio et paenitentia - 4
2. Z Listu Jana Pawła II do wszystkich Biskupów Kościoła O tajemnicy i kulcie Eucharystii - 5

III. Artykuły
 Ghislain Pinckers - Posłannictwo liturgiczne biskupa diecezjalnego - 7

IV. Aktualne problemy
1. Realizacja Roku "Nawrócenie i pojednanie" - sugestie duszpastersko-liturgiczne - 12
2. Echa peregrynacji Matki Chrystusowej w Znaku Figury Fatimskiej
 List otwarty Zarządu Miasta Tarnobrzega do parafii rzymsko-katolickich w Tarnobrzegu z okazji nawiedzenia Miasta przez Matkę Boską Fatimską - 16
 Ruch liturgiczny i ruch maryjny - dwa wielkie znaki czasu w wieku XX - głos kard. Josepha Ratzingera na temat soborowej mariologii - 17

V. Informacje
1. Prace komisji episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego - 18
2. Pontificale Romanum - 18
3. Udział w pracach Kongregacji ds. Kultu Bożego - 19
4. Dni Studyjne "Parafia 2000" - ogłoszenie - 19
5. Książki - 19
6. Świątynie - zamykane na Zachodzie, otwierane na Wschodzie - 20
7. Odeszli do Pana - 20
8. Szkoła kaznodziejów w Krakowie - ogłoszenie - 21

Na polskiej drodze w Trzecie Tysiąclecie
 Sługa Boży Ks. Aleksander Żychliński - 24


Anamnesis 7 3 / 1995/96 - 11 czerwca 1996
Biuletyn Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Od Redakcji
In Te credo, in Te spero, Te diligo, o beata Trinitas unus Deus.
Duch Uświęciciel przedłuża w Kościele Paschę Chrystusa - 1, 26-27

I. Stolica Apostolska
1. Dekrety - 3
2. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - 7
Umacniać najwyższą wierność wobec praw liturgicznych (...) Ojciec Święty
Jan Paweł II do uczestników Plenarnego Zgromadzenia Kongregacji ds. Kultu Bożego - 7
Eucharystia motorem każdego zadania apostolskiego. Prefekt Kongregacji
ds. Kultu Bożego kard. A. M. Javierre Ortas - przemówienie na audiencji generalnej - 9
Bp Wacław Świerzawski - Sprawozdanie z posiedzeń Kongregacji ds. Kultu Bożego - 11
a) Sprawa wydania ksiąg liturgicznych - 11
 - Missale Romanum - 11
 - Martyrologium Romanum - 11
b) Kult świętych - 13
c) Sprawy związane z sakramentem kapłaństwa - 13
d) Visitatio ad limina w zakresie kultu Bożego i sakramentów - 14

II. Artykuły
1. Ks. Leszek Balczewski SI - Co się stało z wiarą w Rzeczywistą Obecność? - 17
2. Ks. Józef Wacław Boguniowski- Liturgia sprawowana przez biskupa - jako "locus theologicus" dla eklezjologii (recenzja) - 18

III. Aktualne wydarzenia i problemy
 Komisja Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - 19
 Bp Wacław Świerzawski - Palący postulat erygowania Instytutu ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego dla potrzeb Konferencji Episkopatu - 19
1. Dział tłumaczeń - 20
2. Dział ortodoksji obrzędów i znaków liturgicznych - 20
3. Dział formacji liturgicznej - 21
4. Dział programów homiletycznych i głoszenia Słowa - 21
 Ojciec Święty Jan Paweł II do młodzieży w Como - w przededniu Roku Eucharystycznego - 23

IV. Informacje
 Przygotowanie do wprowadzania katechumenatu w diecezjach - Sympozjum - 24
 Międzynarodowy kurs sztuki i rzemiosła dla liturgii - Scuola Beato Angelico w Mediolanie - 25

Na polskiej drodze w trzecie tysiąclecie
 Błogosławiony Michał Giedroyć (1425-1485) 28

 

ZESTAWIENIE ANAMNESIS 8-26

I. DOKUMENTY STOLICY APOSTOLSKIEJ

Adhortacja posynodalna Ojca Świętego Jana Pawła II: Nowa nadzieja dla Libanu, fragmenty, 4 / 1997/98 (15), 7-11
Encyklika Ojca Świętego Pawła VI Mysterium fidei w sprawie nauki o Najświętszej Eucharystii i jej kultu, wyjątki, 3 / 1996/97 (10), 9-16
List Ojca Świętego Jana Pawła II do Biskupa Liege Alberta Houssiau z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała, 3 / 1996/97 (10), 5-8
Orędzie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II na Dzień Życia Konsekrowa-nego, 2 / 1996/97 (9), 9-12

Główny Komitet Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
Formularze Mszy świętej na Rok Jubileuszowy, List Komitetu, 3 / 1998/99 (18), 12
Missa pro Anno Sancto, 3 / 1998/99 (18), 13-20
Msza święta na Rok Święty, 3 / 1998/99 (18), 20-26
Obrzęd rozpoczęcia wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Kościołach partykularnych (25 grudnia 1999 roku), 1 / 1999/2000 (20), 7-21

Kongregacja dla Kościołów Wschodnich
Instrukcja w sprawie stosowania przepisów liturgicznych Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich, fragmenty, 4 / 1996/97 (11), 7-15

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Dekret w sprawie ustanowienia wspomnienia dowolnego św. Wincentego Pallottiego, 4 / 1999/2000, (23), 6
Formularz mszalny święta św. Brygidy, 4 / 1999/2000 (23), 10
ormularz mszalny święta św. Teresy Benedykty od Krzyża, 4 / 1999/2000 (23), 11
Formularz mszalny wspomnienia św. Wincentego Pallottiego, 4 / 1999/2000 (23), 7
Formularze liturgii ku czci bł. Marii Marceliny Darowskiej, Dekret Kongregacji, 2 / 1996/97 (9), 5
Kalendarz diecezji polskich, 4 / 1998/99 (19), 11-15
List okólny Kongregacji Kultu Bożego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych "Paschalis sollemnitatis" (16 stycznia 1988), 3/2001 (26), 9-27
Notyfikacja w sprawie tytułu Kościoła, 4 / 1998/99 (19), 16-17
Obrzędy egzorcyzmów - Wstęp i Wprowadzenie teologiczne pastoralne, 3 / 1998/99 (18), 32
O pewnych sprawach dotyczących współdziałania wiernych świeckich z posługą kapłanów, Instrukcja z 15 VIII 1997, 3 / 1997/98 (14), 7-9
O tytule bazyliki mniszej, 3 / 1997/98 (14), 9-12
Teksty liturgiczne wspomnienia bł. O. Pio OFM Cap, 3/1999/2000 (22), 7-10
W sprawie nowego rytuału egzorcyzmów, Dekret Kongregacji, 3 / 1998/99 (18), 30-31
Wspomnienie św. Jadwigi Królowej - przeniesione z dnia 17 lipca na dzień 8 czerwca
List z Kongregacji, 4 / 1996/97 (11), 5
List z Sekretariatu Prymasa Polski, 4 / 1996/97 (11), 6
Wyjaśnienie w sprawie sposobu noszenia krzyża pektoralnego przez Biskupów, 3 / 1997/98 (14), 7

Kongregacja Obrzędów
Instrukcja Eucharisticum Mysterium, Fragment, 4 / 1996/97 (11), 16-24

Kongregacja Wychowania Katolickiego
Instrukcja O liturgicznej formacji w seminariach, 3/ 1999/2000 (22), 11-38

II. DOKUMENTY KOŚCIOŁA W POLSCE

Liturgia i życie liturgiczne w diecezji sandomierskiej, Drugi synod diecezji Sandomierskiej, fragmenty, 4 / 1998/99 (19), 20-22
Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, Drugi Polski Synod Plenarny, fragmenty, 4 / 1998/99 (19), 18-19
Mszał pielgrzymkowy Jana Pawła II, Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Wprowadzenie, 3 / 1998/99 (18), 39-43

III. FORMACJA LITURGICZNA

"Bóg Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa" - naszym Ojcem, O. Augustyn Jankowski OSB, 4 / 1998/99 (19), 23-32
Celebracja Eucharystii zgodna z zasadami "Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego", Ks. Stanisław Czerwik, 3 / 1998/99 (18), 44-51
Celebracja Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 w Kościele partykularnym, Ks. Stanisław Czerwik, 1 / 1999/2000 (20), 22-38
Chrzest i Eucharystia, Lambert Beauduin OSB, 4 / 1996/97 (11), 29-42
Eucharystyczna obecność Chrystusa Pana anamnezą Tajemnicy Wcielenia, Kard. Edmund Szoka, 3 / 1997/98 (14), 21-26
Egzystencjalny dialog Maryi z Bogiem, O. Augustyn Jankowski OSB, 3/1999/2000 (22), 39-48
Formowanie do mystagogii, Abp Geraldo Majella Agnelo, 4 / 1996/97 (11), 25-26
Jan Paweł II i liturgia, Abp Geraldo Majella Agnelo, 2 / 1996/97 (9), 13-17
Jedno z doniosłych zadań Ducha Parakleta - "przypominać", O. Augustyn Jan-kowski OSB, 4 / 1997/98 (15), 37-39
Kapłański akt pokuty, Bp Wacław Świerzawski, 3 / 1998/99 (18), 60-68
Katecheza chrzcielna, Paul Doncoeur SI, 3 / 1997/98 (14), 13-20
Kult "w Duchu i Prawdzie" znamieniem nowej fazy ekonomii zbawienia, O. Augustyn Jankowski OSB, 3 / 1996/97 (10), 43-46
Liturgia jako kontemplacja, O. Max Thurian, 2 / 1996/97 (9), 18-23
Liturgia pomiędzy funkcją dydaktyczną a mystagogiczną, Pierre-Marie Gy, 3 / 1996/97 (10), 26-32
Normy prawno-liturgiczne o przyjmowaniu Komunii świętej na rękę, Ks. Piotr Majer, 3 / 1999/2000 (22), 70- 79
Paschalny Chrystus - jedyny Zbawca. Dwugłos Książąt Apostołów, O. Augustyn Jankowski OSB, 3 / 1997/98 (14), 27-28
Przewodnie idee Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, E. J. Lengeling, 3/2001, (26), 28-41
"Przyjmij znamię daru Ducha Świętego" - bądź apostołem Chrystusa, Bp Wacław Świerzawski, 3 / 1997/98 (14), 29-32
Rachunek sumienia w drodze do Ojca przed Jubileuszem misterium Wcielenia Boga, Bp Wacław Świerzawski, 4 / 1998/99 (19), 33-55
Rola Ducha Świętego wobec misterium Chrystusa w sprawowaniu liturgii, Bp Wacław Świerzawski, 4 / 1997/98 (15), 19-36
Sens bierzmowania w życiu chrześcijanina, Bp Robert Coffy, 4 / 1997/98 (15), 12-18
Świętość Eucharystii, Bp Edward Ozorowski, 3/1999/2000 (22), 49-57
Uczestniczyć w Eucharystii sakramentalnie i duchowo, "sacramentaliter et spiritualiter" (św. Tomasz z Akwinu), Bp Wacłw Świerzawski, 3 / 1996/97 (10), 33-42
Uwagi dotyczące wizyt biskupów "ad Limina" w zakresie liturgii, Z kroniki prac sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w roku 1996:
Doniosłe znaczenie formacji liturgicznej, 3 / 1996/97 (10), 17
Przygotowanie do sakramentów, 3 / 1996/97 (10), 18-25; 4 / 1996/97 (11), 27-28
Więź Biblii i Liturgii w dopełniającym się współdziałaniu biblisty i liturgisty - Ks. Jana Korzonkiewicza i Ks. Michała Kordela, Bp Wacław Świerzawski, 3 / 1999/2000 (22), 58-69
"Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie", Ks. Stanisław Czerwik, 3 / 1998/99 (18), 27-29
Z Listu Kongregacji ds. Duchowieństwa do wszystkich prezbiterów w związku z nadchodzącym Trzecim Tysiącleciem chrześcijaństwa, Fragment rozdz. III: "Szafarze sakramentów", 3 / 1998/99 (18), 52-59

IV. DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE

Celebrować pojednanie, Ildebrando Scicolone OSB, 3 / 1998/99 (18), 71-74
Ewangeliarz - znak Chrystusa, Ks. Stanisław Czerwik, 3/2001, (26), 42-48
Instrukcja dla duchowieństwa i wiernych diecezji sandomierskiej dotycząca sakramentu bierzmowania dorosłych, Bp Wacław Świerzawski, 3 / 1997/98 (14), 33-36
Instrukcje dotyczące przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania - Archidiecezja Lubelska, 3 / 1996/97 (10), 58-61
Krzyż i zmartwychwstanie, Paschalny rytm w chrześcijańskim wtajemniczeniu, S. Adelajda Sielepin CHR, 3 / 1996/97 (10), 54-58
Msza święta w centrum życia i formacji chrześcijańskiej w świadomości młodzieży wielkomiejskiej, Ks. Piotr Kulbacki, 4/1996/97(11), 45-48
Niemieckie doświadczenia z katechumenatem, Ks. Andrzej Rojewski, 4 / 1997/98 (15), 48-49
Odrodzenie katechumenatu przez Sobór Watykański II, Bp Wacław Świerzawski, 3 / 1996/97 (10), 47-53
Realizm mistyczny parafii, Athanasius Wintersig, 4 / 1997/98 (15), 40-47
"Regina Familiae" - nowe wezwanie w Litanii Loretańskiej, Ks. Czesław Krakowiak, 3 / 1996/97 (10), 61-64
Skrutynia w katechumenacie, S. Adelajda Sielepin CHR, 3 / 1997/98 (14), 37-40
Stawać się uczniem Chrystusa w czasie, S. Adelajda Sielepin CHR, 2 / 1996/97 (9), 29-33
Wprowadzać katechumenat..., Bp Wacław Świerzawski, 2 / 1996/97 (9), 24-29
Wskazania duszpasterskie dotyczące przygotowania do sakramentu bierzmowania na terenie Archidiecezji Warszawskiej, 4 / 1996/97 (11), 43-44
Z katechez chrzcielnych św. Jana Chryzostoma, 2 / 1996/97 (9), 34-35
Z Księgi Synodu Diecezji Rzymskiej, Fragment pt. "Sakrament pokuty", 3 / 1998/99 (18), 69-70

 V. PROGRAMY HOMILETYCZNE

Głosić homilie w oparciu o rok liturgiczny, Bp Wacław Świerzawski, 3 / 1996/97 (10), 65-69.
Homilia Hagiograficzna, Bp Wacław Świerzawski, 4 / 1997/98 (15), 50-56
Kazanie czynnością liturgiczną, Jean Leclercq OSB, 3 / 1997/98 (14), 41-54
Kaznodzieja jako mystagog, Bp Wacław Świerzawski, 4 / 1996/97 (11), 58-64
Mała Metoda głoszenia homilii, Bp Wacław Świerzawski, 3 / 1996/97 (10), 69-74
Postępować w nowości życia z Chrystusem, Chrystus - wiara - chrzest 1996/97, Wskazówki homiletyczne Biuletynu Kongregacji ds. Kultu Bożego, 2 / 1996/97 (9), 48-56
Pozycje dotyczące roku liturgicznego, 2 / 1996/97 (9), 64
Przedmiot homiletyki patrystycznej, Alexandre Olivar, 4 / 1996/97 (11), 49-57
Rok liturgiczny, Z Encykliki Mediator Dei et hominum, Papież Pius XII, 2 / 1996/97 (9), 41-45
Słowo Boga Żywego w liturgii, Papieska Komisja Biblijna, 2 / 1996/97 (9), 46-47
Święte Misterium Paschalne dominantą roku liturgicznego, Bp Wacław Świerzawski, 3 / 1996/97 (9), 57-60
Trzy zmartwychwstania wiernych, O. Augustyn Jankowski OSB, 2 / 1996/97 (9), 65
Ze skarbca Ojców
O Eucharystii, (św. Efrem, św. Augustyn, Izaak Wielki, św. Hieronim, św. Cezary z Arles), 3 / 1996/97 (10), 75-74
Z Homilii Paschalnej Pseudo-Hipolita, 3 / 1996/97 (9), 61-63

VI. ŚPIEW I MUZYKA LITURGICZNA

Chorał gregoriański wciąż pierwszym śpiewem Kościoła, Ks. Robert Tyrała, 3/2001, (26), 49-60
Hymn państwa watykańskiego, O. Franciszek Małaczyński OSB, 3 / 1996/97 (9), 66-67
Muzyka sakralna modlitwą Mistycznego Ciała Chrystusa, Ks. Konstanty Michalski CM, 2 / 1996/97 (9), 68-69
O koncertach w kościołach, Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego, 1987, 3 / 1997/98 (14), 55-60

VII. SZTUKA LITURGICZNA

Ars sacra - oratio corporis Christi mystici, Ks. Konstanty Michalski CM, 2 / 1996/97 (9), 73-74
Sztuka liturgiczna po Soborze, Prezentacja podręcznika, 3 / 1996/97 (9), 70
Sztuka liturgiczna po Soborze, Słowo wstępne, Bp Wacław Świerzawski 2 / 1996/97 (9), 71-73

VIII. LITURGIA PRZED JUBILEUSZEM 2000

Komisja Liturgiczna Centralnego Komitetu Obchodów Jubileuszu Roku Świętego 2000
Abba, Ojcze, Sugestie liturgiczne na rok 1998/99, fragment, 4 / 1997/98 (15), 57-81
Formularze mszalne na pierwszy rok bezpośrednich przygotowań do Jubileuszu 2000, 4 / 1996/97 (11), 65-68
Ku Wielkiemu Jubileuszowi 2000. Sugestie liturgiczne na rok 1996/97, Wprowadzenie, 2 / 1996/97 (9), 75-78
Obecność Ducha Świętego w liturgii, 2 / 1997/98 (14), 61-80
"Non licet sacerdoti plus semel in die celebrare" - Znaczenie normy kan. 905 § 1 KPK o jednokrotnym sprawowaniu Eucharystii w ciągu dnia, Ks. Piotr Majer, 4 / 1998/99 (19), 85-101
Nowy rytuał egzorcyzmów: narzędzie władzy Chrystusa, Giuseppe Ferraro SI, 4 / 1998/99 (19), 56-84

IX. PRZEKŁADY TEKSTÓW I INSTRUKCJI LITURGICZNYCH

50 lat temu:
Duszpasterstwo jutra, Bp Jan Stepa, 3 / 1996/97 (10), 89-92
Zadania duszpasterstwa na tle epoki, Bp Jan Stepa, 2 / 1996/97 (9), 85-88
Duch Święty - nieznany a bliski, O. Augustyn Jankowski OSB, 3 / 1997/98 (14), 88-90
Informacje wydawnicze, 2 / 1996/97 (9), 81-82; 3 / 1996/97 (10), 79; 4 / 1996/97 (11), 77-82
Sługa Słowa, Prezentacja materiałów z III Sympozjum Homiletycznego w Krakowie, 3 / 1996/97 (10), 80-81
Instrukcja o tłumaczeniu tekstów liturgicznych, Rada ds. Realizacji Konstytucji o Liturgii, 4 / 1996/97 (11), 69-76
Ku odnowie kaznodziejstwa, Wprowadzenie w III Sympozjum Homiletyczne, Bp Wacław Świerzawski, 3 / 1996/97 (10), 81-82
Niezupełnie (czyli o drodze donikąd), Ernest Hello, 2 / 1996/97 (9), 89-90
Świat sakramentów Johannesa Pinska, seria Vetera et nova, Słowo wstępne, Bp Wacław Świerzawski, 2 / 1996/97 (9), 83-84
Zbiór Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, O. Franciszek Małaczyński OSB, 2 / 1996/97 (9), 79-80
Z/97 (9), 79-80
Z odnowy liturgicznej:
Logos i etos proboszcza, O. Pius Parsch, 2 / 1996/97 (9), 36-39
Parafia, O. Pius Parsch, 3 / 1996/97 (10), 83-88
Zrozumieć liturgię, Paul de Clerck, Wstęp, 3 / 1997/98 (14), 81-87

 X. AKTUALNE WYDARZENIA I PROBLEMY

1000-lecie Męczeństwa Św. Wojciecha, 2/1996/97(9)91; (J. Karwasińska, J. Mirewicz SI) 3 / 1996/97 (10), 94-95
30 lat Instytutu Liturgicznego im. Bł. Michała Giedroycia w Krakowie, Od redakcji, 3 / 1997/98 (14), 91-97
46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu, 2/1996/97(9)91;
(Z listu pasterskiego abpa Józefa Bilczewskiego do uczniów szkół średnich i seminariów nauczycielskich) 3 / 1996/97 (10), 93-94
Do sprawowania Mszy świętej i innych obrzędów liturgicznych powinny być używane świece woskowe, Wyjaśnienie Komisji Liturgicznej Konferencji Biskupów Katolickich USA, 3 / 1997/98 (14), 103-104
Katechumenat dorosłych i mistagogia sakramentalna w Kościele w Polsce. Refleksje na marginesie rozesłanej ankiety, Ks. Stanisław Czerwik, 3 / 1998/99 (18), 100-103
Kazania o sakramentach świętych, Ks. Konstanty Michalski CM, wyjątki, 4 / 1996/97 (11), 92-93
Kilka słów o świątobliwej królowej Jadwidze, Ks. Antoni Rewera, 3 / 1998/99 (18), 83-87
Królowa Jadwiga - dana dziś Kościołowi i Ojczyźnie, Bp Wacław Świerzawski, Fragment wykładu, 3 / 1996/97 (10), 100-104
Kwestionariusz Europejskiego Stowarzyszenia Sekretarzy Krajowych Komisji do spraw Liturgii, 3 / 1998/99 (18), 104-105
List Biskupa Sandomierskiego w roku jubileuszowym 600-lecia śmierci św. Jadwigi Królowej, Bp Wacław Świerzawski, 3 / 1998/99 (18), 75-82
List Konferencji Episkopatu Litwy w sprawie procesu kanonizacyjnego bł. Michała Giedroycia, 3 / 1998/99 (18), 88-90
O. Cyprian Vagaggini OSB(1909-1999) In Memoriam, Ks. Stanisław Czerwik, 4 / 1998/99 (19), 108-109
O. Pius Parsch - prekursor odnowy liturgicznej (w 45 rocznicę śmierci), Ks. Andrzej Jakóbczak, 4 / 1998/99 (19), 102-107
"Ofiara żywa, święta, Bogu przyjemna" (Rz 12,1). Ze św. Teresą z Lisieux na dro-gach kapłaństwa powszechnego, S. Violetta Reder CHR, 4 / 1996/97 (11), 95-98
Ojciec Święty przypomina Polakom o najważniejszym zadaniu, 2 / 1996/97 (9), 92
Nabożeństwa wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, 1/2001 (24), 85-86
Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Liturgii Kościoła w mocy Ducha Świętego, Ks. Stanisław Czerwik, Jubileusz 30-lecia Instytutu Liturgicznego w Krakowie, Homilia, 3 / 1997/98 (14), 98-102
Sprawozdanie z Kongresu liturgicznego "Liturgia w Polsce na progu trzeciego tysiąclecia", Ks. Andrzej Jakóbczak, 3/1999/2000 (22), 80-81
Sprawozdanie z sympozjum "Recepcja soborowej konstytucji liturgicznej Sacrosanctum Conciliumť", Ks. Andrzej Jakóbczak, 3 / 1998/99 (18), 95-99
Śp. Ks. Prof. dr hab. Hansjörg Auf der Maur, Ks. Andrzej Jakóbczak, 4 / 1998/99 (19), 110-111
Św. Wojciech i św. Jadwiga - drogowskazy w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, Bp Wacław Świerzawski, 4 / 1996/97 (11), 83-92
Święto polskiej teologii: 600-lecie Wydziału Teologicznego Krakowskiej Wszechnicy, 2 / 1996/97 (9), 93
W przededniu kanonizacji bł. Jana z Dukli, kapłański rachunek sumienia, Bp Wacław Świerzawski, Homilia u grobu Błogosławionego, 2 / 1996/97 (9), 94-99
"Wierność Chrystusowi i obecność w świecie". Półwiecze istnienia instytutów świeckich (1947-1997), S. Danuta Fortuna CHR, 4 / 1996/97 (11), 94-95
Wokół kultu i kanonizacji bł. Jadwigi Królowej, (Abp Sapieha, J. Woroniecki OP) 3 / 1996/97 (10), 96-104
Wokół odnowy teologii Eucharystii w XX wieku - śladami Odona Casela, Bp Wacław Świerzawski, 4 / 1997/98 (15), 83-85

XI. INFORMACJE

Informacja z działalności Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski (od 15 marca 1994 do 2 maja 2001), ks. Zdzisław Janiec, 3/2001 (26), 94-95
Komisja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów po reformie Konferencji Episkopatu Polski (skład osobowy), 1 / 1996 (8), 93-98
Krótkie kalendarium ruchu odnowy liturgicznej, 1 / 1996 (8), 99-100
Kurs Instytuty Świeckie (osób konsekrowanych i kapłanów) - nowa forma powołania w Kościele, Sandomierz 1999/2000, 4 / 1998/99 (19), 116
Ojciec Święty o tajemnicy kapłaństwa: dar dla alumnów i kapłanów - Litania do Chrystusa Najwyższego Kapłana, 1 / 1996 (8), 101-102
Regulamin Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego - przed nowelizacją - (1978), 1 / 1996 (8), 94-98
Sympozja Komisji Kultu Bożego Episkopatu Polski
Inicjacja i reinicjacja, Sandomierz, 22-23 września 1997, 2 / 1996/97 (9), 100; 3 / 1996/97 (10), 105
Jak przekazywać wiarę dzisiaj? Kerygmet - katecheza - homilia - dialog wiary - mystagogia, Sandomierz, 21-22 września 1998, 3 / 1997/98 (14), 105
Kierownictwo duchowe w sakramencie pokuty Sandomierz, 27-28 września 1999, 3 / 1998/99 (18), 107; 4 / 1998/99 (19), 112
Kerygmat - informacja i inicjacja. Sandomierz 18-19 września 2000, 4/1999/2000 (23), 138;
Liturgia godzin w życiu osób konsekrowanych. Jasna Góra, 21-23 października 1999, Sesja, 3 / 1998/99 (18), 108; 4 / 1998/99 (19), 115
Liturgia Triduum Paschalnego w formacji osób konsekrowanych, 4/1999/2000 (23), 139; 2/2001 (25),
Misterium Eucharystii w życiu osób konsekrowanych: poświęcona formacji liturgicznej, Jasna Góra, 26-28 października 1998, Sesja, 3 / 1997/98 (14), 106; 4 / 1997/98 (15), 86
Obecność Chrystusa w roku liturgicznym, Jasna Góra, 16-17 października 2001, 3/2001 (26), 94
Sztuka w służbie liturgii (misterium Chrystusa w ekspresji symbolicznej), Jasna Góra, 21-23 października 1997, 2 / 1996/97 (9), 100; 3 / 1996/97 (10), 105; 4 / 1996/97 (11), 99
Sympozjum: Obecność Chrystusa w centrum życia chrześcijańskiego czyli ewangeliczny model Marii i Marty w duchowości Św. Jadwigi Królowej, Kraków, 15-16 października 1999 roku, 4 / 1998/99 (19), 113
Odeszli do Pana
Niestrudzony mistrz i filar odnowy liturgicznej: O. Adrien Maurice Nocent OSB, Pius-Ramon Tragan, 2 / 1996/97 (9), 100-102
O.Max Thurian, 2 / 1996/97 (9), 102
Z Biuletynu Komisji Liturgicznej Episkopatu Irlandii, Przywrócić świece!, 3 / 1996/97 (10), 106-107
Zmiana zarządu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 1/1996 (8), 93-98
Zmiany w Komisji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 3/2001 (26), 93

 

NUMERY SPECJALNE:

PRZYGOTOWANIE DO WPROWADZANIA KATECHUMENATU W DIECEZJACH 1 / 1996 (8)

Katechumenat znowu aktualny. Słowo wprowadzające, Bp Wacław Świerzawski, 13-18
Historyczno-litrgiczne podłoże rytuału "Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane do zwyczajów diecezji polskich", Ks. Stanisław Czerwik, 19-33
Dlaczego i jak wprowadzać katechumenat w diecezjach i parafiach?, Bp Wacław Świerzawski, 34-50
Praktyczne zasady wprowadzania katechumenatu, S. Adelajda Sielepin CHR, 51-66
Katechumenat dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, Ks. Czesław Krakowiak, 67-87,
Wielkiego zadania małe początki. Podsumowanie Sympozjum, Bp Wacław Świerzawski, 88-90
Suplement
Wiara, niewiara i dialog - przedpole katechumenatu, 91
Niektóre pozycje książkowe związane z katechumenatem, 92

INICJACJA I REINICJACJA 1 / 1997/98 (12)

Reinicjacja czyli rozpoczynać na nowo. Słowo wprowadzające, Bp Wacław Świerzawski, 6-9
Obecność i działanie Ducha Świętego w liturgii, Ks. Stanisław Czerwik, 10-25
Formacja eklezjalna u Ojców Kościoła i jej zastosowanie we współczesnym katechumenacie, Ks. Szymon Fedorowicz, 26-31
Wybrane zagadnienia posługi w katechumenacie na Zachodzie, Ks. Andrzej Jakóbczak, 32-44
Katechumenat pochrzcielny, S. Adelajda Sielepin CHR, 45-55
Psychologiczne rozeznanie i jego rola w reinicjacji, S. Danuta Fortuna CHR, 56-58
Pokonywać drogę między literą a Duchem. Homilia nieszporna, Bp Wacław Świerzawski, 59
Uważajcie, jak głosicie. Homilia mszalna. Bp Wacław Świerzawski, 60
Słuchać i wypełniać - zrodzić słowo. Homilia mszalna, Bp Wacław Świerzawski, 63-64
Rola kierownictwa duchowego w reinicjacji, Bp Wacław Świerzawski, 65-88
Środowisko wychowawcze a reinicjacja, Abp Damian Zimoń, 89-100
Przekaz wiary - przekaz miłości. Podsumowanie, Bp Wacław Świerzawski, 101

SZTUKA W SLUŻBIE LITURGII 2 / 1997/98 (13)

Szata Obecności Pana. Słowo wprowadzające, Bp Wacław Świerzawski, 9-15
Posoborowe normy kształtowania przestrzeni do sprawowania liturgii, Ks. Zbigniew Wit, 16-33
Wnętrze świątyni. Uwago praktyczne, Ks. Tadeusz Furdyna SDB, 34-38
Wystój kościoła a liturgia, Ks. Jerzy Nyga, 39-47
Vita consecrata - ars sacra. Homilia, Bp Wacław Świerzawski, 48-51
Pochodzenie i rozwój szat liturgicznych, Ks. Krzysztof Konecki, 52-61
Symbolika szat liturgicznych. Wymowa kolorów., Ks. Stanisław Czerwik, 62-76
Teologiczne treści Adwentu i Okresu Bożego Narodzenia, Ks. Józef Sroka, 77-82
Wymowa teologiczno-liturgiczna okresów Wielkiego Postu i Paschalnego, Ks. Józef Sroka, 83-88
Piękno prawdziwie a imitacja piękna w ekspozycjach związanych z okresami roku liturgicznego, S. Katarzyna Bruzda CHR, 89-99 Odsłaniać Obecność Boga. Podsumowanie, Bp Wacław Świerzawski, 100-102

JAK PRZEKAZYWAĆ WIARĘ DZISIAJ.
KERYGMAT - KATECHEZA - DIALOG WIARY - MYSTAGOGIA 1 / 1998/99 (16)

"Panie, przymnóż nam wiary" (wprowadzenie), Bp Wacław Świerzawski, 8-12
Mysterion w przepowiadaniu świętego Pawła Apostoła, Bp Jan Szlaga, 13-24
Św. Ambroży - mistagog starożytnego Kościoła - o misterium i mistagogii, Ks. Stanisław Czerwik, 25-41
Kerygmat pisemny w nauce Ojców Kościoła, Ks. Franciszek Drączkowski, 42-54
Odo Casel OSB - mystagog Kościoła współczesnego - o misterium i mystagogii, Bp Wacław Świerzawski, 55-68
Przygotował swoje serce, by głosić Ewangelię homilia, Bp Wacław Świerzawski, 69-70
Epifanijny znak liturgii świętej, Bp Edward Ozorowski, 71-80
Dialog mystagogiczny, S. Adelajda Sielepin CHR, 81-88
Jak wiązać homilię z katechizmem, Abp Damian Zimoń, 89-96
Aby Misterium Boga żyło w ludziach. Podsumowanie, Bp Wacław Świerzawski, 97

MISTERIUM EUCHARYSTII W ŻYCIU OSÓB KONSEKROWANYCH 2 / 1998/99 (17)

"Wezwani na ucztę Godów Baranka" (Ap 19, 9) — wprowadzenie, Bp Wacław Świerzawski, 9-14
Duch Święty jako Mistrz wewnętrzny, O. Jacek Salij OP, 15-21
Uczestnictwo w liturgii słowa, Ks. Helmut J. Sobeczko, 22-30
Psalm responsoryjny i jego funkcje, Ks. Rudolf Pierskała, 31-35
Przemienieni jak Hostia - homilia, Bp Wacław Świerzawski, 36-39
Istota "conditio victimae", Ks. Bogusław Nadolski TChr, 40-45
IV Modlitwa Eucharystyczna, Ks. Stanisław Czerwik, 46-55
Doświadczenie aktu pokuty, Ks. Erwin Mateja, 56-60
Modlitwy Eucharystyczne we Mszach świętych z udziałem dzieci, Ks. Czesław Krakowiak, 61-75
Dobór pieśni do uczestnictwa we Mszy świętej, Ks. Zbigniew Wit, 76-87
Uwielbienie po Komunii świętej, Ks. Jacek Nowak SAC, 88-92
Eucharystia - źródło apostolskiej gorliwości — homilia, Bp Wacław Świerzawski, 93-95
Duchowość i formacja eucharystyczna, Ks. Jerzy J. Kopeć CP, 96-108
Kult Eucharystii w nauczaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II, Ks. Stefan Koperek CR, 109-121
Bądź wola Twoja w życiu konsekrowanym - podsumowanie, Bp Wacław Świerzawski, 122

KIEROWNICTWO DUCHOWE W SAKRAMENCIE POKUTY 1 / 1999/2000 (20)

Bóg pełen miłosierdzia - słowo wprowadzające, Bp Wacław Świerzawski, 39-42
Misterium pojednania i jego urzeczywistnianie się w Kościele, Ks. Stanisław Czerwik, 43-57
Mała metoda pracy nad sobą (spowiedź - kierownictwo), Bp Wacław Świerzawski, 58-66
Ojcowska posługa w konfesjonale, Bp Edward Ozorowski, 67-74
Bogu i ludziom, miłość i miłosierdzie - homilia, Bp Wacław Świerzawski, 75-77
Kościół - miejsce dojrzewania do pełni świętości - homilia, Ks. Bolesław Margański, 78-80
Celebracje pokutne w świetle Rytuału "Obrzędy pokuty", Ks. Czesław Krakowiak, 81-101
W trosce o prawość sumienia: rachunek sumienia i czyn pokutny, Ks. Bolesław Margański, 102-113
Formacyjne wartości częstej spowiedzi, Ks. Jerzy Misiurek, 114-124
Ukazywanie tropów do naśladowania Chrystusa - podsumowanie, Bp Wacław Świerzawski, 125

LITURGIA GODZIN W ŻYCIU OSÓB KONSEKROWANYCH 2 / 1999/2000 (21)

Modlitwa uświęcenia czasu - Pieśnią nad Pieśniami Kościoła Słowo wprowadzające, Bp Wacław Świerzawski, 6-10
Uwielbienie Boga celem i sensem życia chrześcijanina, Bp Jan Szlaga, 11-20
Modlitwa uświęcenia czasu hymnem chwały Obecnego w Eucharystii, Ks. Bogusław Nadolski TChr, 21-26
Dokonania i perspektywy - Wprowadzenie do dyskusji, Bp Wacław Świerzawski, 27-28
Jubileusz Izraela, Jezusa i Kościoła, Ks. Henryk Witczyk, 29-48
"Mens concordet voci" - harmonia ducha i ciała w modlitwie liturgicznej, Ks. Stanisław Czerwik, 49-56
Liturgia uświęcenia czasu - przygotowaniem i przedłużeniem Ofiary Wieczernika i Golgoty - Homilia, Bp Wacław Świerzawski, 57-59
Teologia męczeństwa w Liturgii Godzin, Bp Edward Ozorowski, 60-67
Celebracja Liturgii Godzin i ich umiejscowienie w czasie (veritas horarum), Ks. Władysław Głowa, 68-84
Psałterz - modlitwa Chrystusa i Kościoła, Ks. Antoni Tronina, 85-94
Wprowadzenie do dyskusji, Bp Wacław Świerzawski, 95
Śpiew psalmów w Liturgii Godzin, Ks. Ireneusz Pawlak, 96-103
Treści teologiczne hymnów w odnowionej Liturgii Godzin, Bp Stefan Cichy, 104-117
Czytania biblijne, patrystyczne i hagiograficzne w Liturgii Godzin, O. Tomasz Maria Dąbek OSB, 118-129
Zakończenie Sympozjum, Bp Wacław Świerzawski, 130

INSTYTUTY ŚWIECKIE (ŚWIECKICH OSÓB KONSEKROWANYCHI KAPŁANÓW) - NOWA FORMA POWOŁANIA W KOŚCIELE. 4 / 1999/2000 (23)

Wprowadzenie, Bp Wacław Świerzawski, 12-13
Radykalizm ewangeliczny a konsekracja świecka, Ks. Walerian Słomka, 14-20
Charyzmat świeckiej konsekrowanej i jej paradoks, Janina Słomińska, 21-28
Instytuty Świeckie - dzieje i stan aktualny, Janina Świerzyńska, 29-35
Synteza postawy ewangelicznej Marty i Marii, homilia, Bp Wacław Świerzawski, 36-37
Wprowadzenie, Bp Wacław Świerzawski, 38
Model duchowości świeckich konsekrowanych, Lucyna Rutowska, 39-45
Świadectwo o formacji i życiu wspólnotowym w Instytutach Świeckich, Monika Wójcik, 46-49
Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo w Instytutach Świeckich, Lucyna Rutowska, 50-54
Liczy się tylko miłość, homilia, Bp Wacław Świerzawski, 55-57
Wprowadzenie, Bp Wacław Świerzawski, 58
Apostolstwo Instytutów Świeckich, Barbara, 58-64
Świeckość Kościoła a świeckość konsekrowana, Janina Słomińska, 65-73
Trudności życia konsekrowanego w świecie, Barbara, 74-80
Ożywić wiarę w Misterium Paschy, homilia, Bp Wacław Świerzawski,81-82
Wprowadzenie, Bp Wacław Świerzawski,83
Instytuty świeckie kapłanów, Bp Wacław Świerzawski, 83-98
Kryteria powołania i troska o powołania do świeckiej konsekracji, Ks. Kazimierz Skawiński, 99-111
Kierownictwo duchowe w Instytutach Świeckich, S. Danuta Fortuna CHR, 112-124
"Wspólnota Baranka" jako przykład nowych wspólnot religijnych na Zachodzie, świadectwo, Ks. Tadeusz Mierzwa, 125-126
"Kto może zrozumień, niech rozumie" (Mt 19,12), homilia, Bp Wacław Świerzawski, 127-128
Główne wątki dyskusji prowadzonych podczas Kursu, Ks. Andrzej Jakóbczak, 130-135
Postawy liturgiczne podczas celebracji Mszy świętej, 136-137

 KERYGMAT - INFORMACJA I NICJACJA 1/2001 (24)

Nowość Ewangelii a ciekawość nowości, słowo wprowadzające, Bp Wacław Świerzawski, 7-11
Kerygmat i wiara u św. Pawła, Bp Jan Szlaga, 12-20
Keryks w klasycznej literaturze przedchrześcijańskiej i patrystycznej, Ks. Grzegorz Jaśkiewicz, 21-29
Informacja w służbie kerygmatu, Ks. Fr. Drączkowski, 30-42
Keygmat - inicjacja - mistagogia, Ks. Stanisław Czerwik, 43-56
Inicjacja - wtajemniczenie w liturgię. Podsumowanie pierwszego dnia sympozjum, Bp Wacław Świerzawski, 57-58
„Ad maioram natus sum, homilia, Bp Wacław Świerzawski, 59-60
Odsłaniać obecność Wszechmogącego, homilia, Bp Wacław Świerzawski, 61
Dotrzeć do czystej formy Misterium Paschy Pana, wprowadzenie do drugiego dnia sympozjum, bp Wacław Świerzawski, 62
Ewangeliyacja i reklama, Ks. Andrzej Baczyński, 63-70
Kryteria dopuszczalności do sakramentów inicjacji, Bp Stefan Cichy, 71-79
Jezus Chrystus syntezą kerygmatu, podsumowanie sympozjum, Bp Wacław Świerzawski, 80-83
Inicjacja chrześcijańska dzieci w wieku od 7 do 14 lat, 84
Nabożeństwa wobec wystawionego Najświętszego Sakramentu, 85-86

LITURGIA TRIDUUM PASCHALNEGO W FORMACJI OSÓB KONSEKROWANYCH 2/2001 (25)

Liturgia wprowadzeniem na paschalną drogę Chrystusa, Słowo na rozpoczęcie Sympozjum, Bp Wacław Świerzawski, 8-10
Msza Wieczerzy Pańskiej, Ks. Bolesław Margański, 11-19
Liturgia Wielkiego Piątku Męki Pańskiej, Ks. Józef Sroka, 20-32
Wigilia Paschalna w Wielką Noc Zmartwychwstania, Bp Wacław Świerzawski, 33-42
Msza Krzyżma - wątki teologiczno-pastoralne, Ks. Stanisław Czerwik, 43-52
Fundamentalny program formacji: wtajemniczanie i wprowadzanie w więź z Obecnym, Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym, homilia, Bp Wacław Świerzawski, 53-55
Droga Krzyżowa kontemplacją mądrości krzyża i paschalnej ofiary Jezusa Chrystusa, Ks. Jerzy J. Kopeć, 56-66
Sztuka w Triduum: ciemnica, grób, paschał, Ks. Zbigniew Wit, 67-78
Błogosławieństwo pokarmów i teologia postu, Ks. Marian Pisarzak, 79-88
Triduum Paschalne kształtem formacji, podsumowanie Sympozjum, Bp Wacław Świerzawski, 89-90
Liturgia - działanie Boskie i ludzkie. Posłuszeństwo wobec "sacrum" i osobista "twórczość" kapłana przewodniczącego celebrującej wspólnocie, Ks. Stanisław Czerwik, 91-111
Liturgia dominikańska po Soborze Watykańskim II, Mirosław Wylęgała OP, 112-118


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski