STRONA GŁÓWNA / Wprowadzenia teologiczno-pastoralne / Pontyfikał / Obrzędu poświęcenia ołtarza i kościoła / Obrzędy błogosławieństwa kościoła
 
 
 
 

 

OBRZĘDY poświęcenia ołtarza i kościoła

 

ROZDZIAŁ V
OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTWA KOŚCIOŁA

Wprowadzenie

1. Budynki sakralne, czyli kościoły, w których na stałe ma się sprawować święte obrzędy, wypada poświęcić Bogu według obrzędów poświęcenia kościoła, podanych w rozdziałach II i III. Zawierają one wymowne obrzędy i symbole. Natomiast oratoria, kaplice i budynki sakralne, które ze względu na szczególne okoliczności tylko czasowo przeznaczone są do sprawowania służby Bożej, należy błogosławić przy zastosowaniu niżej podanych obrzędów.

2. W sprawach liturgicznych wyposażenia tych budynków wyboru tytułu oraz duszpasterskiego przygotowania wiernych, należy z odpowiednimi zmianami zachować przepisy podane we Wprowadzeniu do Obrzędów poświęcenia kościoła (rozdz. II, nry 4-5, 7, 20).
 Kościół lub kaplicę błogosławi biskup diecezji lub delegowany przez niego kapłan.

3. Kościół lub kaplicę można błogosławić w każdym dniu, z wyjątkiem Triduum Paschalnego. Najlepiej wybrać taki dzień, w którym wierni mogą liczniej się zgromadzić, przede wszystkim niedzielę, chyba że względy duszpasterskie przemawiają za wyborem innego dnia.

4. W dniach umieszczonych w Tabeli dni liturgicznych (nry 1-4) odprawia się Mszę z dnia, w inne natomiast dni można odprawić Mszę z dnia albo Mszę o tytule kościoła lub kaplicy.

5. Do obrzędów błogosławieństwa kościoła lub kaplicy należy przygotować to wszystko, co jest potrzebne do odprawienia Mszy. Ołtarz jednak, choćby już był pobłogosławiony lub poświęcony, powinien zostać bez nakrycia aż do początku Liturgii eucharystycznej. Ponadto w odpowiednim miejscu w prezbiterium należy przygotować:

  • Pontyfikał Rzymski;
  • naczynie z wodą;
  • kadzielnicę z łódką i łyżeczką;
  • krzyż ołtarzowy, chyba że w prezbiterium znajduje się już krzyż, lub krzyż procesyjny zostanie umieszczony w pobliżu ołtarza;
  • obrus, świece, świeczniki i według uznania kwiaty.

6. Jeżeli razem z błogosławieństwem kościoła ma być uroczyście poświęcony ołtarz, należy przygotować to wszystko, co podano w rozdziale IV, nr 27, a także nr 29, jeżeli relikwie Świętych mają być złożone w ołtarzu.

7. We Mszy połączonej z błogosławieństwem kościoła używa się szat liturgicznych koloru białego lub świątecznego. Należy przygotować:

  • dla biskupa: albę, stułę, ornat, mitrę i pastorał;
  • (dla kapłana: szaty do Mszy św.);
  • dla koncelebrujących kapłanów: szaty do Mszy koncelebrowanej;
  • dla diakonów: alby, stuły, dalmatyki;
  • dla innych posługujących: alby lub inne szaty prawnie uznane.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski