STRONA GŁÓWNA / Wprowadzenia teologiczno-pastoralne / Kalendarz / Zmiany w p. 5 ogólnych norm roku liturgicznego i kalendarza
 
 
 
 

 

KONGREGACJA KULTU BOŻEGO
 I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW

WPROWADZENIE ZMIANY W NUMERZE 5 OGÓLNYCH NORM
 ROKU LITURGICZNEGO I KALENDARZA

Prot. CD. 500/89

DEKRET

Ponieważ niedziela jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego, należy ją przed-stawić i wpoić w pobożność wiernych jako pierwotny dzień świąteczny (por. KL nr 106).
Ta norma, ustalona w Konstytucji o świętej Liturgii przywróciła pierwszeństwo obcho-dzenia dnia Pańskiego przed wszystkimi innymi obchodami "jeżeli nie są rzeczywiście ważne" (Tamże).

To odnosi się w szczególny sposób do niedziel Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego, które mają pierwszeństwo przed wszystkimi obchodami, nawet tymi, które mają stopień uroczystości.

Gdy uroczystości wypadają na te niedziele, według numeru 5 "Ogólnych norm roku li-turgicznego i kalendarza" powinno się je antycypować w sobotę.

Z doświadczenia duszpasterskiego wynika, że takie rozwiązanie sprawia pewne trudności, zwłaszcza gdy zbiega się odprawianie Mszy wieczornej i II Nieszporów Liturgii godzin jakiejś uroczystości z odprawianiem Mszy wieczornej i I Nieszporów dnia niedzielnego.
Aby w miarę możności zachować nienaruszony obchód czy to dnia niedzielnego, czy to uroczystości, które są drogie pobożności wiernych, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów obecnym dekretem wprowadza zmianę w numerze 5 "Ogólnych norm roku liturgicznego i kalendarza", jak następuje:
"Ze względu na swoje szczególne znaczenie niedziela ustępuje tylko uroczystościom oraz świętom Pańskim; niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Okresu Wielkanocnego mają pierwszeństwo przed wszystkimi świętami Pańskimi i wszystkimi uroczystościami. Uroczystości wypadające na te niedziele przenosi się na następujący poniedziałek, chyba, że zbieżność zachodzi w Niedzielę Palmową albo w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego".

Na przyszłość wszyscy mają zachować normę w ten sposób poprawioną.
Co dotyczy Kalendarzy partykularnych narodów albo diecezji, albo rodzin zakonnych, już wydanych na rok Pański 1991, zezwala się zachować rozwiązanie już przewidziane w tych kalendarzach, zgodne z normą dotychczas obowiązującą.

Treść tego dekretu, przygotowanego przez Kongregację, Ojciec Święty Jan Paweł II za-twierdził i polecił ten dekret opublikować. Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.
W siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 22 kwietnia 1990, w 2 Niedzielę Wielkanocną "Białą".

+ Edward kard Martinez, prefekt

+ Ludwik Kada, arcybiskup tyt. Tybiceński
sekretarz


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski