STRONA GŁÓWNA / Wprowadzenia teologiczno-pastoralne / Pontyfikał / Obrzędy konsekracji dziewic
 
 
 
 

 

OBRZĘDY KONSEKRACJI DZIEWIC

WPROWADZENIE OGÓLNE

 

I. Istota i skutki konsekracji dziewic

1. Zwyczaj konsekrowania dziewic, wywodzący się z pierwotnego Kościoła, doprowadził do powstania uroczystego obrzędu, przez który dziewica staje się osobą poświęconą, wielkim znakiem miłości Kościoła do Chrystusa i eschatologicznym obrazem niebieskiej Oblubienicy i przyszłego życia. Przez ten obrzęd Kościół wyraża swą miłość do dziewictwa oraz błaga w nim Boga o łaskę dla dziewic i o zstąpienie na nie Ducha Świętego.

II. Główne obowiązki dziewic

2. Dziewice poświęcone Bogu z natchnienia Ducha Świętego ślubują czystość, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim.
Dziewice chrześcijańskie zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami powinny się oddawać pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie.
Dziewicom zaleca się usilnie, aby dla lepszego spełnienia obowiązku modlitwy odmawiały codziennie Liturgie Godzin, zwłaszcza Jutrznie i Nieszpory. W ten sposób, łącząc swój glos z głosem Chrystusa, najwyższego Kapłana, oraz Kościoła świętego, będą nieustannie wielbić Ojca niebieskiego i wypraszać zbawienie świata.

III. Komu można udzielać konsekracji dziewic

3. Do konsekracji dziewic można dopuszczać mniszki oraz kobiety żyjące w świecie.

4. Do konsekracji można dopuszczać mniszki, które:
a) nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie, czyli jawnie, w stanie przeciwnym czystości;
b) złożą profesję zakonną w ciągu tego samego obrzędu albo złożyły ją poprzednio;
c) należą do rodziny zakonnej, której przysługuje prawo do konsekracji czy to na podstawie starego zwyczaju, czy na mocy pozwolenia świeżo uzyskanego od kompetentnej władzy.

5. Do konsekracji można dopuszczać dziewice żyjące w świecie, które:
a) nigdy nie zawierały małżeństwa ani nie żyły publicznie, czyli jawnie, w stanie przeciwnym czystości;
b) według ogólnej opinii przez swój wiek, roztropność i obyczaje dają rękojmię, że wytrwają w życiu czystym oraz poświęconym służbie Kościołowi i bliźnim;
c) zostały dopuszczone do konsekracji przez biskupa ordynariusza miejsca.
Do biskupa należy ustalenie sposobu, w jaki dziewice prowadzące życie świeckie mają się zobowiązać do zachowania dziewictwa na zawsze.

IV. Szafarz obrzędu

6. Szafarzem obrzędu konsekracji dziewic jest biskup ordynariusz miejsca. Inny biskup może przewodniczyć obrzędowi za zgodą biskupa diecezjalnego.

V. Forma obrzędu

7. Do konsekracji dziewic żyjących w świecie używa się obrzędu opisanego w rozdziale I.
Do konsekracji mniszek używa się obrzędu podanego w rozdziale II, łączącego profesję zakonną z konsekracją dziewic. Ze słusznych przyczyn można te dwa obrzędy rozdzielić, np. jeśli za tym przemawia stary zwyczaj. Należy jednak unikać powtarzania poszczególnych części obrzędu i tak ułożyć obie czynności liturgiczne, aby w skład obrzędu profesji weszło tylko to, co się odnosi do samej profesji, z pominięciem wszelkich modlitw konsekracyjnych. Natomiast modlitwę: "Boże, Ty mieszkasz" oraz wszystko, co łączy się z pojęciem zaślubin (np. włożenie obrączki), należy zachować do obrzędu konsekracji.
Części obrzędu są następujące:
a) Wezwanie dziewic.
b) Homilia lub przemówienie przedstawiające ludowi i samym dziewicom wartość dziewictwa.
c) Pytania, które biskup zadaje dziewicom, aby stwierdzić, czy chcą trwać w czystości i przyjąć konsekrację.
d) Litania błagalna, w której kierujemy nasze modlitwy do Boga Ojca i prosimy Najświętszą Maryję Pannę i wszystkich Świętych o wstawiennictwo.
e) Odnowienie postanowienia czystości (lub złożenie profesji zakonnej).
f) Uroczysta konsekracja dziewic, w której Matka Kościół błaga Ojca niebieskiego, aby hojnie zesłał dary Ducha Świętego na dziewice.
g) Przekazanie znaków konsekracji, które są symbolami wewnętrznego poświęcenia.

VI. Formularz mszlny

8. Wypada odprawić Mszę obrzędową "Na konsekrację dziewic". Gdyby zaś przypadała uroczystość albo niedziela Adwentu, Wielkiego Postu lub wielkanocna, bierze się formularz z dnia. Można jednak zastosować związane z konsekracją formuły w Modlitwie eucharystycznej i w końcowym błogosławieństwie.

9. Ponieważ Liturgia słowa dostosowana do konsekracji dziewic ma wielkie znaczenie dla wyjaśnienia znaczenia dziewictwa i jego roli w Kościele, w dni, w które nie można użyć formularza Mszy "Na konsekrację dziewic", można wybrać jedno czytanie spośród tych, które podaje lekcjonarz tego obrzędu. Nie można tego czynić w Triduum Paschalne, w uroczystości Narodzenia Pańskiego, Objawienia, Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz w inne uroczystości nakazane.

10. Do Mszy obrzędowej "Na konsekrację dziewic" używa się szat koloru białego.


Zmiana wielkości czcionki: A A A

  kkbids@episkopat.pl
Jesteś naszym 1 gościem
     
 
 
 
   
Konferencja Episkopatu Polski